A Maven Docker example using a template file and the Maven Resources Plugin.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Florian Latifi 182466c2ef Use batch mode in maven 3 lat temu
src/main Add Maven project 3 lat temu
.drone.yml Use batch mode in maven 3 lat temu
.gitignore Initial commit 3 lat temu
LICENSE Update 'LICENSE' 3 lat temu
README.md Initial commit 3 lat temu
pom.xml Add Maven project 3 lat temu

README.md

maven-docker-example

Using a template and the Maven Resources Plugin to generate a Dockerfile which is used on the Docker CLI to build a Docker image.