A Maven Docker example using a template file and the Maven Resources Plugin.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Florian Latifi 182466c2ef Use batch mode in maven před 3 roky
src/main Add Maven project před 3 roky
.drone.yml Use batch mode in maven před 3 roky
.gitignore Initial commit před 3 roky
LICENSE Update 'LICENSE' před 3 roky
README.md Initial commit před 3 roky
pom.xml Add Maven project před 3 roky

README.md

maven-docker-example

Using a template and the Maven Resources Plugin to generate a Dockerfile which is used on the Docker CLI to build a Docker image.