Jekyll blog hosted on my website. https://florian-latifi.at
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
Florian Latifi aa034fa560 Change SSH Settings před 18 hodinami
_data Move Resume Link in Navigation před 11 měsíci
_includes Make comment author optional před 3 měsíci
_posts Add blog post logo před 1 rokem
assets Add webp versions of images served conditionally by the webserver před 7 měsíci
.drone.yml Change SSH Settings před 18 hodinami
.gitignore Update .gitignore and _config.yml for cache files and vendor gems před 7 měsíci
404.md Adjust 404.md to use page layout and more precise content před 1 rokem
Gemfile Correctly specify jekyll-plugin gems and run bundle update před 1 rokem
Gemfile.lock Update gems před 1 měsícem
README.md Adjust readme according to site description před 1 rokem
_config.yml Update .gitignore and _config.yml for cache files and vendor gems před 7 měsíci
about.md Adjust about page and site description před 1 rokem
archive.md Unify title in preamble před 1 rokem
contact.md Translate german disclosure před 2 roky
favicon.png Add favicon před 1 rokem
favicon.png.webp Add favicon webp version před 7 měsíci
feed.xml Add feed.xml před 3 roky
index.html Construct the example site před 3 roky
privacy.md Fix typo and wording in privacy page před 1 rokem
resume.md Update resume před 5 měsíci

README.md

jekyll-blog

Build Status

Personal website and developer blog of Florian Latifi, researcher and PhD student at the Johannes Kepler University in Linz, Austria.